Ruchy (archi)tektoniczne

22-06 - 28-07-2019

Czas to ruch zapisany w przestrzeni. We wszystko zawsze wpisana jest zmiana. Każda przestrzeń galeryjna pozbawiona działań artystycznych jest tylko martwym architektonicznym układem najczęściej białych ścian. Potrzeba twórczego aktu, aby ją ożywić.
Katarzyna Szymkiewicz, niczym spiritus movens, poddaje przestrzeń Shefter Gallery swoistym ruchom tektonicznym. Artystkę w jej twórczych działaniach charakteryzuje prowadzenie szczególnego dialogu z przestrzeniami wystawienniczymi, które każdorazowo poddaje metamorfozie. Prowadzi ją świadomość przestrzeni jako tworzywa artystycznego. Tak jak ruch płyt tektonicznych jest tajemnym rytmem Ziemi, tak artystka poprzez przeobrażenie zastanego układu architektonicznego, nadaje Shefter Gallery zupełnie nowy kształt.

Pokaż więcej

W ikonicznym już „podręczniku” Briana O’Doherty’ego „Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii”, galeryjny white cube jest idealną i sterylną przestrzenią, przezroczystą membraną, na którą – mechanicznie i symbolicznie – nakłada się kolejne warstwy. Z kolei według Rosalind Krauss specyfika wnętrza ekspozycyjnego polega głównie na tym, że wszystko, co do niego nie należy, funkcjonuje już poza sztuką. Wystawa Katarzyny Szymkiewicz jest realizacją site-specific. Artystka przeobraża pierwotny krajobraz galerii i zaprowadza w niej nowy ład architektoniczny, który jest zerwaniem ze schematycznym myśleniem o miejscach ekspozycyjnych, jako o przestrzeniach jedynie „wypożyczających” swoje ściany. Tym razem będzie to nie zmiana ekspozycji, lecz galeryjnej przestrzeni i jej archi-tektonicznego układu. Katarzyna Szymkiewicz buduje Shefter Gallery na nowo.

Dotychczas, jak opowiada sama Artystka, wystawy Katarzyny Szymkiewicz były stopklatką z zatrzymanego na chwilę procesu twórczego – o tym, co widzimy, decydował czas i przestrzeń, która determinowała układ i artystyczne działania. Podobnie z pokazywanymi pracami: często były to elementy wykorzystywane już wcześniej i „wędrujące” dalej, niczym w systemie butelek zwrotnych. Tak więc faktor pamięci tych przedmiotów był ważny jako akt użycia i pokazania elementów poddawanych swoistej reinkarnacji. Ta wystawa jest inna nie tylko z powodu użytych materiałów, ale także dlatego, że elementy te powstały specjalnie dla tej ekspozycji, tworząc na nowo wnętrza Shefter Gallery. Kto wie, być może i one ruszą w dalszą podróż

Młode ruchy tektoniczne i związane z nimi wstrząsy sejsmiczne stanowią jedne z najważniejszych zagadnień związanych z geologią. Nieprzewidywalność tych zjawisk jest fascynująca. W skali życia człowieka przemieszczenia te są jednak zupełnie nieodczuwalne. Dopiero po upływie setek lat zmiany będą mierzalne, a po tysiącach lat zauważalne.
Właśnie owe przemiany zachodzące w skorupie ziemskiej stanowią inspirację dla wystawy Katarzyny Szymkiewicz. Choć na co dzień o tym nie myślimy, Ziemia pulsuje swoim wewnętrznym rytmem, a ruchy tektoniczne zmieniają ją w długoterminowych procesach, ale także powodują zdarzenia nagłe, jak trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.
Także przestrzeń galeryjna poprzez artystyczne aktywności poddawana jest ciągłej zmianie i przekształceniom. Zaprowadzone w galerii zmiany, takie jak kolejne ściany, pęknięcia, falowania i nowopowstałe formy, są analogiami do przemian zachodzących w strukturze naszej planety. Nieustanna zmiana, bycie w procesie to przecież sens życia, także artystycznego. W sposób czysto abstrakcyjny, minimalistyczny i zdecydowany, Katarzyna Szymkiewicz poddaje przestrzeń Shefter Gallery przekształceniom. Działając skalą i napięciami, wprowadza nowe rytmy i odmienia znane dotychczas oblicze tych wnętrz.

*

Wystawa Katarzyny Szymkiewicz „Ruchy (archi)tektoniczne” jest częścią programu 29. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, którego tegoroczna edycja poświęcona jest Ziemi.
https://www.jewishfestival.pl/pl/

Kuratorka: Agnieszka Gołębiewska
Koordynator techniczny: Marek Adamiecki
Fotografie: Anna Stankiewicz
Wernisaż: 22 czerwca o 16.00

Zobacz artystę >

Pokaż mniej

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
previous arrownext arrow
Slider